1,36 εκατ. δολάρια πουλήθηκε το Nissan Skyline R34 GT-R που οδηγούσε ο Paul Walker στο Fast and Furious

1,36 εκατ. δολάρια πουλήθηκε το Nissan Skyline R34 GT-R που οδηγούσε ο Paul Walker στο Fast and Furious

Channel
Ειδήσεις

A Avgousti
Mon, 05/08/2023 – 12:27

Teaser Media


Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search